Obrázek 1
Další
Pořadatelé dětského dne děkují všem sponzorům:
Penzion Mikulka, Obec Mikulov, Hotel Cepín, Myslivecká společnost Vápenice,
Víťa Janatka "Vitoušek", Stavební práce Jan Wanie, Jaroslav Vízek