hlavička - Obec Mikulov
Archiv elektronické úřední desky - 2010
 Menu

 Obecní úřad
mapa
Obecní úřad Mikulov
Tržní nám. 27, 419 01 Mikulov

 Tel. +420 417 878 003
 E-mail: obec.mikulov@volny.cz

 Pondělí   7-12 , 13-17 hod
 Středa   7-12 , 13-17 hod
 Čtvrtek  7-12 hod
 Odkazy
 Telefonní čísla

 Policie 158
 Městská policie 156
 Záchranná služba 155
 Hasiči 150
 Tísňová linka 112

 Naše ikonka

banner Mikulov

 Naše partnerská města

 banner Moldava otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Hrob otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Košťany otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Jeníkov otevře nové okno,směřuje mimo server
 Rechenberg-Bienenmühle
 Holzhau
 Clausnitz

 Kde o nás píší
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULOVvyvěšeno:
svěšeno:
pozvánka na ZZO 29.11.2010 dokument je pdf 20.11.2010
30.11.2010
pozvánka na ZZO 10.11.2010 dokument je pdf 2.11.2010
11.11.2010
pozvánka na ZZO 11.10.2010 dokument je pdf 3.10.2010
12.10.2010
pozvánka na ZZO 23.8.2010 dokument je pdf 15.8.2010
24.8.2010
pozvánka na ZZO 18.5.2010 dokument je pdf 11.5.2010
19.5.2010
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAvyvěšeno:
svěšeno:
Veřejná vyhláška-uložení písemnosti
Ladislav Mrnka
dokument je pdf 7.12.2010
22.12.2010
Uložení písemnosti - Hana Mrnková dokument je v pdf 10.11.2010
24.11.2010
Uložení písemnosti - Pavel Endršt jpg 8.11.2010
22.11.2010

ZÁMĚR OBCEvyvěšeno:
svěšeno:
Záměr k pronájmu pozemků p.č.897/2 a 153/3 dokument je pdf 8.11.2010
22.11.2010
Záměr k pronájmu pozemků dokument je pdf 8.11.2010
22.11.2010
Záměr k prodeji pozemku p.č. 303/5 v k.ú.Mikulov dokument je pdf 27.8.2010
11.9.2010
Pronáj.pozemků p.č.174,577,578 a 579 v k.ú.Mikulov dokument se oevře jako obrázek 11.1.2010
26.1.2010
Pronájem pozemku p.č. 152/2 v k.ú.Mikulov dokument se oevře jako obrázek 8.1.2010
23.1.2010
Prodej pozemku p.č. 454/1 v k.ú.Mikulov dokument se oevře jako obrázek 8.1.2010
23.1.2010

DOKUMENTY A OZNÁMENÍ OÚ MIKULOVvyvěšeno:
svěšeno:
Návrh rozpočtu SDO Mikroregion Bouřlivák na rok 2011 dokument je pdf 14.12.2010
26.12.2010
Návrh rozpočtu obce Mikulov na rok 2011 dokument je pdf 11.12.2010
26.12.2010
Návrh vyhlášky č.3/2010 o systému nakládání se staveb.odpadem. dokument je pdf 10.12.2010
25.12.2010
Návrh vyhlášky č.2/2010 o místních poplatcích dokument je pdf 10.12.2010
25.12.2010
Provedení odečtu stavu vodoměrů jpg 18.10.2010
18.11.2010
Výsledky voleb do ZO 2010 dokument je v pdf 18.10.2010
3.11.2010
Volby do ZO 2010
Oznámení o místě a době konání voleb
dokument se oevře jako obrázek 30.9.2010
16.10.2010
Volby do ZO 2010
Členové OVK
dokument je v pdf 15.9.2010
30.9.2010
Volby do ZO 2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
dokument je v pdf 16.8.2010
15.9.2010
Volby do ZO 2010
jmenování zapisovatelky
dokument je v pdf 27.8.2010
24.9.2010
Volby do ZO 2010
stanovení min.počtu členů volební komise
dokument je v pdf 16.8.2010
15.9.2010
Informace k volbám do ZO Mikulov dokument se oevře jako obrázek 22.7.2010
6.8.2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cen.předpisů pro vodné a stočné dokument je v pdf 30.6.2010
15.7.2010
Zahájení územ.řízení - dostavba kanalizace lokalita 1 dokument je v pdf 18.6.2010
3.7.2010
Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2009 dokument je v pdf 11.6.2010
27.6.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do PS P ČR dokument se oevře jako obrázek 12.5.2010
29.5.2010
Jmenování zapisovatelky OVK
ve volbách do PS P ČR
dokument se oevře jako obrázek 16.4.2010
27.4.2010
Vymezení zastavěného území obce Mikulov dokument je pdf 13.4.2010
28.4.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
při volbách do PS P ČR
dokument se oevře jako obrázek 13.4.2010
12.5.2010
Nařízení obce č.1/2010
kterým se ruší vyhláška č.1/1999
dokument se oevře jako obrázek 13.4.2010
28.4.2010
Volby do PS PČR 28.a 29.5.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
dokument se oevře jako obrázek 29.3.2010
13.4.2010
Obecně závazná vyhláška 1/2009
o poplatku za komunální odpad na území obce Mikulov.
dokument je v pdf 1.2.2010
16.2.2010

DOKUMENTY A OZNÁMENÍ JINÝCH INSTITUCÍvyvěšeno:
svěšeno:
Aktivizace rekreačního celku Krušné hory-oblast Moldva-N.Město-Mikulov
Krajský úřad Úst.Kraje
dokument je pdf 18.12.2010
2.1.2011
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 dokument je pdf 7.12.2010
22.12.2010
Vyrozumění účastníků řízení o zastavení přezkumného řízení
Krajský úřad Ústeckého kraje
dokument je pdf 6.12.2010
21.12.2010
Veřejná vyhláška-dostavba kanal.lokalita 1
dokument je pdf 4.11.2010
18.11.2010
Veřej.vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje...
Kr.úřad Úst.kraje
dokument je pdf 1.10.2010
22.11.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ
dokument se oevře jako obrázek 1.10.2010
16.10.2010
Veřej.vyhláška-zaháj.staveb.řízení-dostavba kanalizace lok.1
Mag.města Teplice
dokument je pdf 27.9.2010
11.10.2010
Usnesení - zahájení přezkumného řízení
Krajský úřad Úst.kraje
dokument se oevře jako obrázek 16.9.2010
30.9.2010
Registrace kandidátek
MÚ Duchcov
dokument je v pdf 20.8.2010
4.9.2010
Územní rozhodnutí - dostavba kanalizace,lokalita 1 dokument je v pdf 26.7.2010
10.8.2010
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bouřlivák dokument je v pdf 14.6.2010
28.6.2010
Závěrečný účet Ústeckého kraje
dokument je v pdf 4.6.2010
19.6.2010
Veřejná vyhláška - povolení ke stavbě - dostavba kanalizace - lokalita 2
Magistrát města Teplice
dokument je v pdf 1.6.2010
16.6.2010
Veřejná vyhláška - Magistrát města Teplice
Oznámení o zahájení staveb.řízení-dostavba kanalizace
dokument je v pdf 26.4.2010
26.5.2010
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Finanční úřad v Teplicích
dokument se oevře jako obrázek 14.4.2010
15.5.2010
Informace Policie ČR Duchcov
dokument je v pdf 14.4.2010
29.4.2010
Měsíční hlášení Policie ČR Duchcov
dokument je v pdf 14.4.2010
29.4.2010
Oznámení krajské veterinární správy
Veřejné zabijačky na veřejném prostranství
dokument je pdf 24.3.2010
31.12.2010
Nabídka pozemků k převodu podle zákona 95/1999 Sb.§7
Pozemkový fond
dokument je v pdf 24.3.2010
26.4.2010
Územní rozhodnutí
Dostavba kanalizace v Mikulově - lokalita 2
dokument je v pdf 11.3.2010
25.3.2010
Oznámení o zahájení územního řízení.pozvání k jednání
Dostavba kanalizace v Mikulově - lokalita 2
dokument je v pdf 3.2.2010
10.3.2010
Oznámení o zahájení územního řízení.pozvání k jednání
Výstavba ÚV Mikulov a dostavba akumulace VDJ
dokument je v pdf 29.1.2010
4.3.2010

ARCHIV ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY - dle data vyvěšení
20162015201420132012201120102009 20082007
Česky
Deutsch
English
France

 Vyhledat na stránkách

 Malovaná mapa Teplicka
Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Teplicko

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 Ocenění

Naše stránky obdržely v soutěži nejlepších webových stránek měst a obcí Zlatý erb :
cenu veřejnosti v krajském kole v roce 2008, 2009 a 2011 a 3.místo v krajském kole v roce 2010Zlatý erb 08 Zlatý erb 09

Zlatý erb 10 Zlatý erb 11
 

Pro OÚ Mikulov zajišťuje připojení k internetu firma Ste-Net
odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno
jan.stehno@ste-net.cz

odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno

Stránky vznikly 27.01.2005

Tato stránka aktualizována:
06/01/16 19:48:34


Naši přátelé
 
banner Survey banner Sport Centrum Bouřňák banner České hory banner Města-obce
banner Hornické muzeum banner Penzion Hubert banner Pension U Studanky
 
Veškerý obsah stránek možno kopírovat jen se svolením OÚ Mikulov, -J-T- © 2005-2016